Hatályos: 2021. április 10. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Juhász Sarolta egyéni vállalkozó, Tarnai Mária egyéni vállalkozó és Balogh Ákos Péter egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.orsegjoga.hu weboldalon keresztül történő, szolgáltatásnyújtás tárgyában létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a weboldal használatára vonatkozóan a weboldalra látogató valamennyi felhasználóra, szolgáltatást igénybevevőre irányadó szabályokat tartalmazza.

A továbbiakban „ÁSZF” alatt az Általános Szerződési Feltételeket kell érteni.

A továbbiakban „Szolgáltató” alatt Juhász Sarolta, Tarnai Mária és Balogh Ákos Péter egyéni vállalkozót kell érteni.

A továbbiakban „Honlap” alatt a www.orsegjoga.hu weboldalt kell érteni.

A továbbiakban „Felhasználó” alatt a szolgáltatást igénybevevőt, weboldalra látogató felhasználót kell érteni.

A Honlapra látogatással, valamint a szolgáltatás igénybevételével (jelentkezéssel) Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Ön a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a szolgáltatást nem veheti igénybe, a jelentkezési lapot nem adhatja le.

A jelen ÁSZF-ben „Felek” alatt a Felhasználót és Szolgáltatókatt együttesen kell érteni.

 1. A Szolgáltatók adatai:

Juhász Sarolta egyéni vállalkozó

Székhely, postacím: 9946 Magyarszombatfa, Gödörházi utca 67. Magyarország
Nyilvántartási szám: 50382550

Adószám: 67540101-1-38
E-mail cím: info@orsegjoga.hu

Telefonszám: +36-70-231-5510

Tarnai Mária Eszter egyéni vállalkozó

Székhely, postacím: 9945 Kercaszomor, Fő út 98/C Magyarország |
Nyilvántartási szám: 50163401

Adószám: 78997057-1-38
E-mail cím: info@orsegjoga.hu

Telefonszám: +36-30-700-4053

Balogh Ákos Péter egyéni vállalkozó

Székhely: 9946 Magyarszombatfa, Gödörházi utca 65. (Magyarország)
Nyilvántartási szám: 35327686

Adószám: 35327686
E-mail cím: info@orsegjoga.hu

Telefonszám: +36-30-446-6293

 1. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Center Webhost Kft.

Székhely: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32. C. lház. 1. em. 2.

E-mail cím: info@cweb.hu

Telefonszám: +36 70 719 2466

 • A Szolgáltatás:

A Szolgáltató a Honlapon teszi lehetővé jógaórákra, egyéb mozgásterápia foglalkozásokra, workshopokra, (mini)tanfolyamokra, táborokra (elvonulásokra) (a továbbiakban együtt: „Szolgáltatás”) jelentkezést. A Szolgáltató a Honlapon mutatja be részletesen az aktuálisan elérhető szolgáltatásait.

A Szolgáltatás igénybevétele abban az esetben javasolt, ha a részvétel nem jelent egészségügyi kockázatot az Ön számára. A Szolgáltatást mindenki saját felelősségére veszi igénybe. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a jelentkezés előtt győződjön meg arról, hogy a részvétel az Ön számára egészségügyi kockázatot nem jelent.

 1. Általános információk:

A Honlap működésével, a jelentkezési folyamattal, illetve a Honlapon lévő információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti szolgáltatói elérhetőségeken rendelkezésére állunk.

A jelen ÁSZF a Szolgáltatással kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit.

A Szolgáltató kijelenti és Ön Felhasználóként kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

A Szolgáltatást a Honlapon keresztül, elektronikus úton elküldött jelentkezéssel lehet igénybe venni a jelen ÁSZF V. pontjában meghatározott módon.

A szolgáltatási szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok, a visszaigazolás és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Ön felel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

 1. Szolgáltatási Díj, jelentkezés:

Ön a Szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat, díjakat a Honlapon érheti el. Amennyiben a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Ön a Szolgáltatást Szolgáltatási díj (a továbbiakban: „Szolgáltatási Díj”) ellenében veheti igénybe.

A Szolgáltatási Díjról a Honlapon ad tájékoztatást a Szolgáltató az „Órarend” oldalon az “Árak, jelentkezés” menüpont alatt, valamint az egyes szolgáltatások leírásánál. A Szolgáltatási Díj az általános forgalmi adót tartalmazza.

A Szolgáltatási Díj változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltatási Díj változtatása nem érinti a változtatást megelőzően beérkezett jelentkezéseket. A Szolgáltató az esetleges díjmódosítást a Honlapon közzé teszi.

Önnek nem jár díjvisszatérítés az online Szolgáltatások olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

A Szolgáltatási Díjról minden számlát kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva küldünk meg az Ön által megadott e-mail címre. Ön köteles gondoskodni arról, hogy minden elektronikus számla kézbesíthető legyen az Ön részére.

Amennyiben a Honlapon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás szolgáltatási díj kerülne feltüntetésre, különösen nyilvánvalóan téves díj, a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást a hibás díjon biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes díjon történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében Ön elállhat a jelentkezési szándékától.

A jelentkezés jelentkezési lap kitöltésével vagy a Motibro rendszerén keresztül történik. A jelentkezési lap a Honlapon érhető el az egyes szolgáltatások leírásánál.

Ön a jelentkezési lap kitöltése és elküldése során teheti meg az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról szóló, valamint az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot.

A jelentkezési lapon az előírt adatok megadása szükséges. A kötelezően kitöltendő adatok megadása, illetve jelölése után történik a jelentkezés véglegesítése.

A jelentkezést az „Elküld” gomb megnyomásával lehet elküldeni.

A Szolgáltató a sikeres jelentkezésről a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld az Ön által a jelentkezés során megadott e-mail címre. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg az Ön részére, akkor az Ön ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, Önt nem köti a jelentkezés.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ön hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a jelentkezés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A Szolgáltató a sikeres jelentkezésről szóló értesítéssel együtt megküldik a szolgáltatást igénybevevő részére a részvételhez szükséges adatokat, tudnivalókat.

A Szolgáltató bizonyos kedvezmények igénybevételét is biztosíthatja, melyekkel összefüggésben további űrlap kitöltése, illetve nyilatkozat megtétele, dokumentum megküldése válhat szükségessé. A kedvezményekről és azok feltételeiről a Szolgáltató a Honlapon ad tájékoztatást.

Ön a szolgáltatási jogviszony fennállása alatt köteles a megadott adataiban bekövetkezett változásról a Szolgáltatót haladéktalanul a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatói e-mail címre küldött tájékoztatással értesíteni.

Ha a jelentkezéssel kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, hívjon bennünket a +36-20-446-8035 telefonszámon vagy írjon nekünk az info@orsegjoga.hu e-mail címre.

 1. Fizetési feltételek

Ön a Szolgáltatási Díjat készpénzben, banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel teljesítheti a Barion fizetési rendszerén keresztül. A Szolgáltatási Díjról Önnek e-mail útján elektronikus számlát küldünk.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Rendelés menete (Motibro):

 

1.    Felhasználó a Motibro alkalmazáson történő regisztrációját követően bejelentkezik a Szolgáltató Motibro oldalára.

2.    Felhasználó a megvásárolni kívánt szolgáltatások (jegy, bérlet) választja, majd megadja a számlázási adatait.

3.   Fizetési mód:

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

4.   A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.    Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését

6.    Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.

7.    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

8.    Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 • Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérheti, hogy egy másik, azonos típusú szolgáltatáson részvételt biztosítson az Ön számára a Szolgáltató.

Amennyiben ezt nem kéri, arányos árleszállítást kérhet.

Tájékoztatjuk, hogy a kijavítás a szolgáltatás jellege miatt lehetetlen, elállásra pedig teljesítést követően már nincsen lehetőség.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a szolgáltatás természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • Magánszemély Felhasználó elállási és felmondási joga

Az elállási, felmondási jog gyakorlása:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

postacím: 9946 Magyarszombatfa, Gödörházi utca 65. (Magyarország)

e-mail cím: info@orsegjoga.hu

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ön nem gyakorolhatja felmondási jogát a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdtük meg. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli a Honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. Részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat megtalálja a Honlapon.

 1. Szellemi tulajdon

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

A Honlapon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Honlap tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.

 

 1. A Honlap tartalma

 

A Honlapon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotának, esetleges sérülésének konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Honlapon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Honlapon – akár a Szolgáltatótól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Honlapon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Honlap használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

A Honlapon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más honlapokra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltató által az adott honlap, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltató az ilyen idegen honlapokért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

 • Panaszkezelés

Ön esetlegesen felmerülő panaszát a Szolgáltató 9946 Magyarszombatfa, Gödörházi utca 65. (Magyarország) szám alatti székhelyére küldheti postai levél formájában, vagy elektronikus formában megküldheti az info@orsegjoga.hu e-mail címre. Írásbeli panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk az Ön által megadott e-mail vagy postai címre.

Ön panaszát személyesen szóban is előadhatja a Szolgáltatóval előre egyeztetett helyszínen és időpontban. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja az Ön által megadott e-mail vagy postai címre történő megküldéssel.

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdések tárgyalás útján rendezésre kerüljenek. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a Magánszemély Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: bea@vmkik.hu

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

telefon: 30/9566-708

Önnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő honlapon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, Ön bírósághoz fordulhat.

 

 • Egyéb információk

A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban javasolja, hogy a Felhasználók is tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, például használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.
 • a  Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

A jelen ÁSZF, illetve a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. számú törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) számú kormányrendelet, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások körét módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, valamint a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben a Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Honlapon megjelenítésre.

 

 

 

 

 1. számú melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:  

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt