ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2021. 04. 10.

A Közös adatkezelők adatai:

Adatkezelő neve: Juhász Sarolta egyéni vállalkozó

Székhely, postacím: 9946 Magyarszombatfa, Gödörházi utca 67. Magyarország |
Nyilvántartási szám: 50382550
E-mail címe: info@orsegjoga.hu, telefonszáma: +36-70-231-5510

Adatkezelő neve: Tarnai Mária Eszter egyéni vállalkozó

Székhely, postacím: 9945 Kercaszomor, Fő út 98/C Magyarország |
Nyilvántartási szám: 50163401
E-mail címe: info@orsegjoga.hu, telefonszáma: +36-30-700-4053

Adatkezelő neve: Balogh Ákos Péter egyéni vállalkozó

Székhely: 1185 Budapest, Ungvár utca 35., postacím: 9946 Magyarszombatfa, Gödörházi utca 65.  Magyarország |
Nyilvántartási szám: 35327686
E-mail címe: info@orsegjoga.hu, telefonszáma: +36-30-446-6293

A fenti adatkezelők a továbbiakban együtt: „Adatkezelők vagy Közös Adatkezelők”.

 

Közös Adatkezelők jógaoktatással, jóga órák, mozgásterápiás foglalkozások, workshopok, (mini)tanfolyamok, táborok (a továbbiakban: Szolgáltatás) szervezésével foglalkozó egyéni vállalkozók, akik a vállalkozási tevékenységüket, és az annak keretében nyújtott Szolgáltatásokat egymással összehangolva, egymást segítve folytatják. Ennek során a Közös Adatkezelők a Szolgáltatásaik tekintetében adott esetben egymást segítik, helyettesítik (egyfajta „praxisközösségben” működnek), valamint a Szolgáltatásaikat ismertető, arra jelentkezési felületet biztosító közös weboldalt üzemeltetnek, közös belső adminisztrációt, és adattárolási rendszert alakítottak ki és működtetnek.

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelők felelősek az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az Adatkezelők az Ön adatait közösen kezelik. A közös adatkezeléssel összefüggő legfontosabb kérdéseket az Adatkezelők közös adatkezelési szerződésben rögzítették, amelynek megfelelően a Közös Adatkezelők a saját maguk által nyújtott szolgáltatással összefüggő személyes adatkezelésük körében az adatkezelés céljának megfelelő, ahhoz szükséges személyes adatokhoz korlátozás nélkül hozzáférhetnek, továbbá önállóan jogosultak meghatározni a végrehajtandó adatkezelési műveleteket. E tekintetben önállóan felelnek az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi (Európai Unió kötelező jogi aktusa, magyar jogszabályok) előírások teljesítéséért is.

Az elektronikus formában kezelt személyes adatok tekintetében az ehhez szükséges számítástechnikai eszközöket, illetve programokat, alkalmazásokat a Közös Adatkezelők megállapodásának megfelelően Balogh Ákos Péter biztosítja. A Közös Adatkezelők közösen bíztak meg adatfeldolgozót, továbbá az érintettek előzetes tájékoztatására vonatkozó kötelezettségeiket a közösen működtetett weboldalukon elhelyezett tájékoztató útján teljesítik.

Az Adatkezelők kapcsolattartóként Balogh Ákos Pétert jelölték ki, melyre tekintettel Ön Balogh Ákos Péter fenti elérhetőségein veheti fel a Közös Adatkezelőkkel a kapcsolatot.

Az Adatkezelők tájékoztatják Önt, hogy Ön az Adatkezelők egymás közötti megállapodásától függetlenül az Adatekzelők bármelyikével szemben gyakorolhatja az adatkezeléssel kapcsolatosan jogszabály, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján fennálló jogait. Az Adatkezelők bármelyike szintén jogosult az adatkezeléssel összefüggő adatkezelői jogok gyakorlására.

 

Az adatkezelés rövid bemutatása:

Az Adatkezelők a közöttük fennálló együttműködés alapján jógaórákat, egyéb mozgásterápia foglalkozásokat, workshopokat, (mini)tanfolyamokat, táborokat (elvonulásokat) (a továbbiakban együtt: „Foglalkozások”) szerveznek, illetve tartanak. Az Adatkezelők a www.orsegjoga.hu weboldalon (továbbiakban: „Honlap”) mutatják be részletesen a szolgáltatásaikat.

A Foglalkozásokon részvétel módja lehet személyes (a továbbiakban: „Offline”), illetve elektronikus (továbbiakban: „Online”). Az adott Foglalkozásokon részvétel és a jelentkezés módjáról a Foglalkozások meghirdetésekor adnak az Adatkezelők tájékoztatást.

Amennyiben Ön a Honlapon meghirdetett Foglalkozásokon kíván részt venni, a jelentkezés során az Adatkezelők személyes adatokat vesznek fel Öntől a Foglalkozások megszervezése, illetve megtartása érdekében. A személyes adatok rögzítése elektronikusan és papír alapon történik.

Az Offline Foglalkozásokra – eltérő tájékoztatás hiányában – közvetlenül azok előtt, személyesen lehet jelentkezni. Az első részvételhez kapcsolódóan ebben az esetben papír alapú regisztrációs űrlap kitöltését kérik az Adatkezelők.

Az Adatkezelők egyebekben a Honlapon teszik lehetővé az általuk szervezett Foglalkozásokra jelentkezést. A Honlapon történő jelentkezés esetén a szolgáltatást igénybevevő az erre a célra rendszeresített jelentkezési űrlap kitöltése és elküldése után teljesítheti a szolgáltatási díjat. A sikeres jelentkezésről és fizetési információkról az Adatkezelők e-mailben értesítik a szolgáltatást igénybevevőt. A szolgáltatási szerződés a jelentkezés Adatkezelők általi visszaigazolásával jön létre.

A szolgáltatás igénybevételére, vagyis a Foglalkozásokon részvételre az jogosult, aki a meghirdetettek szerint személyesen vagy a Honlapon jelentkezését leadja, az erre a célra rendszeresített jelentkezési űrlapot kitölti, a szolgáltatási díjat teljesíti, valamint nyilatkozik az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és Adatkezelési tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról és az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot megteszi.

Az Adatkezelők a személyes adatokat a fentiekben ismertetett szolgáltatásnyújtás érdekében veszik fel, illetve kezelik.

Ha Ön ehhez hozzájárul, bizonyos személyes adatait azért kezelik az Adatkezelők, hogy reklám-hírleveleiket eljuttathassák Önhöz.

A szolgáltatás igénybevétele abban az esetben javasolt, ha a Foglalkozásokon részvétel nem jelent egészségügyi kockázatot az Ön számára. A Szolgáltatást mindenki saját felelősségére veszi igénybe. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a jelentkezés előtt győződjön meg arról, hogy a Foglalkozásokon részvétel az Ön számára egészségügyi kockázatot nem jelent. Az esetleges egészségügyi kockázattal összefüggő adatokat az Adatkezelők kizárólag papír alapon kezelik.

A jelen adatkezelési tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

 

Cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztatás:

Az Adatkezelők Honlapja böngészése során a rendszer kis adatcsomagot, úgynevezett cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A cookie-k funkciójuk szerint az alábbiak lehetnek:

 • a munkamenet cookie-k a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet cookie-k alkalmazása nélkül a Honlap zökkenőmentes használata nem garantálható;
 • a használatot támogató cookie-k lehetővé teszik, hogy a Honlap megjegyezze, hogy milyen működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia;
 • a teljesítményt biztosító cookie-k segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják a Honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a Honlapot (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

A Honlapon használt sütik:

 Neve Funkciója Leírás Feltétlenül szükséges-e Adattárolás időtartama Származás
Facebook Pixel Code Közösségi tartalommegosztó nyomonkövetési sütik A látogatókról adatot gyűjt, a Facebook profillal rendelkezőknek ezután lehet hirdetni a Facebook rendszerén belül Nem Tartós

 

3 hónap

Saját
Google Analytics Külső hirdetés A Goolge által létrehozott sütik, ami a látogatási statisztikák begyűjtését teszi lehetővé. Nem Tartós

 

1 perc – 2 év

Harmadik fél
Google Ads Külső hirdetés A Goolge által létrehozott sütik, amelyek segítségével a felhasználó hirdetéseket kaphat Nem Tartós (10 hónap) Harmadik fél

A Honlap által használt célzó- és hirdetési sütik az alábbiak:

Felhasználói tevékenységet elemző süti:

 • Google Analytics:

Egyik funkciója segít anonim módon azonosítani, ha egy felhasználó már járt korábban a weboldalon. Érvényességi ideje a látogatástól számított 2 évig tart.

Egy további funkciója megakadályozza, hogy az anonim statisztikákat gyűjtő rendszer túl sok adatot kapjon rövid idő alatt. Érvényességi ideje a látogatástól számított 1 percig tart.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

Gyermekek adatainak kezelése:

14. életévét be nem töltött cselekvőképtelen kiskorú nevében törvényes képviselője járhat el a regisztráció során, a gyermek önállóan nem regisztrálhat.  A törvényes képviselő a regisztrációval és az előírt hozzájárulások megadásával szavatolja, hogy a gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlására jogosult és a nyilatkozatok megtételére felhatalmazással rendelkezik.

16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorlónak kell megadnia, illetve engedélyezni.

Fentiekre tekintettel 16. életévét be nem töltött kiskorú regisztrálása esetén a törvényes képviselő adatainak megadása is szükséges.

Az Érintett:

A továbbiakban a szolgáltatást igénybevevőt, a hírlevél küldést igénylőt, a Honlapot látogatót valamint – 16. életévét be nem töltött személy esetében – törvényes képviselőjét (továbbiakban: „Törvényes Képviselő”) egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

Ha Ön a regisztráció során más adatait adja meg, szavatolja, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik az adott személy adatainak megadására. Ebben az esetben Érintettnek minősül az a személy is, akinek adatait megadja. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön megfelelő felhatalmazás nélkül adná meg más adatait, Önnek mint álképviselőnek kártérítési felelőssége van velünk szemben (is), a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá.

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

 • Az offline jógaórákon, workshopokon, minitanfolyamokon, egyéb mozgásterápia foglalkozásokon részvételhez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszik fel az Adatkezelők:
 • név (az Ön azonosítása céljából, bérlet kiadása céljából);
 • aláírás (a jognyilatkozat megtétele céljából);
 • számlázási név (számla kiállítása céljából);
 • számlázási cím – ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó (számla kiállítása céljából);
 • e-mail cím (az adott foglalkozással, jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • egészségügyi kockázattal összefüggő adatok (az Ön biztonságos gyakorlása céljából, egészségügyi problémák esetén a jógagyakorlatok személyre szabása céljából);
 • bankszámla szám (a szolgáltatási díj teljesítésnek pénzügyi dokumentálása céljából, amennyiben a szolgáltatási díj megfizetése átutalással történik);
 • messenger kontakt (az adott foglalkozással, jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából, amennyiben ilyen célból az Érintett az Adatkezelők Facebook oldalán veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 • Az online jógaórákon, egyéb mozgásterápia foglalkozásokon részvételhez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszik fel az Adatkezelők:
 • név (az Ön azonosítása céljából);
 • e-mail cím (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • messenger kontakt (az online összeköttetés létrehozása céljából, valamint az adott foglalkozással, jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából is, amennyiben ilyen céllal az Érintett az Adatkezelők Facebook oldalán veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel);
 • számlázási név (számla kiállítása céljából);
 • számlázási cím – ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó (számla kiállítása céljából);
 • bankszámla szám (a szolgáltatási díj teljesítésnek pénzügyi dokumentálása céljából, amennyiben a szolgáltatási díj megfizetése átutalással történik).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 • A jógatáborokra (elvonulásokra) jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszik fel az Adatkezelők:
  • név (az Ön azonosítása céljából);
  • telefonszám (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
  • e-mail cím (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
  • számlázási név (számla kiállítása céljából);
  • számlázási cím – ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó (számla kiállítása céljából);
  • egészségügyi kockázattal összefüggő adatok (az Ön biztonságos gyakorlása céljából, egészségügyi problémák esetén a jógagyakorlatok személyre szabása céljából);
  • étel intoleranciára vonatkozó információ (speciális étkezés biztosítása céljából)
  • bankszámla szám (a szolgáltatási díj teljesítésnek pénzügyi dokumentálása céljából, amennyiben a szolgáltatási díj megfizetése átutalással történik);
  • messenger kontakt (az adott foglalkozással, jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából, amennyiben ilyen célból az Érintett az Adatkezelők Facebook oldalán veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 • A Honlapon történő regisztráció során az alábbi adatokat is felveszik az Adatkezelők:
 • a jelentkező a 16. életévét betöltötte-e (annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e az adatkezelési hozzájárulás törvényes képviselő általi megadása, illetve engedélyezése);
 • Törvényes képviselő neve (16. életévét be nem töltött gyermek esetén, annak ellenőrzése céljából, hogy az adatkezelési hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte);
 • Törvényes képviselő e-mail címe (16. életévét be nem töltött gyermek esetén, annak ellenőrzése céljából, hogy az adatkezelési hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte);
 • Törvényes képviselő telefonszáma (16. életévét be nem töltött gyermek esetén, annak ellenőrzése céljából, hogy az adatkezelési hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte).
 • Amennyiben az Érintett az Adatkezelők által aktuálisan meghirdetett kedvezménytkíván igénybe venni, az Adatkezelők az alábbi adatokat is felveszik:
 • nyilatkozat az előírt feltételeknek megfelelésről (kedvezmény igénylés elbírálása céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 165.§ (1) bekezdése és 166.§-167.§-ai alapján a jogviszonnyal összefüggő, kötelezően kezelt adatok:
 • a jogviszonnyal kapcsolatos szerződés(ek) és az abban feltüntetett adatok
 • a jogviszonnyal kapcsolatos szerződés(ek)hez kapcsolódó számlák egyéb bizonylatok és az azokban feltüntetett adatok. A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.
 • Ha az Érintett hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez a reklám-hírlevelekretörténő feliratkozással, az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő:
 • név (az Ön azonosítása, megszólítása céljából);
 • e-mail cím (a hírlevél elküldése céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.


Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő:

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatási szerződés megkötése, valamint a jogviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében rögzíti az Érintett személyes adatait. A személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a Foglalkozásokra jelentkezés, azokon részvétel, a szolgáltatási szerződés megkötése az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé az Adatkezelő számára, hogy a szolgáltatást teljesítse, és értesítést küldjön az Érintett számára a jelentkezést, jogviszonyt érintő tudnivalókról.

Ha az Érintett a marketing célú adatkezeléshez hozzájárul azzal, hogy feliratkozik az Adatkezelők reklám-hírlevelére, a személyes adatok kezelésének célja az Érintett időszakos tájékoztatása a szolgáltatásokkal kapcsolatos leghasznosabb információkról.


Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a szerződés megkötésével és a jogviszonnyal összefüggő, kötelezően kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az Sztv. 165.§ (1) bekezdése és 166.§-167.§-ai alapján kezelt adatok nyilvántartása az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ezen adatok nyilvántartása kötelező.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az egyéb – nem a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján kezelt – személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az egészségügyi kockázattal összefüggő adatok tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bek. a) pontja alapján az Ön kifejezett hozzájárulása az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés ezekben az esetekben önkéntes és Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos nyilatkozatát legegyszerűbben az info@orsegjoga.hu e-mail címre megküldött nyilatkozatával gyakorolhatja.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása a cookie-k esetében is. Az adatkezelés ebben az esetben is önkéntes és Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ön a cookie beállításokkal kapcsolatos nyilatkozatát (hozzájárulás/elutasítás) a Honlap betöltése során felugró ablakban adhatja meg.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelentkezési lapban jelölt adatok megadása.

Az Érintett a hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez elsősorban az erre rendszeresített – elektronikus vagy papír alapú – űrlapokon elhelyezett checkbox (hozzájárulás megadása az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint) bejelölésével, illetve kipipálásával adja meg. Amennyiben az Adatkezelő lehetővé teszi, az Érintett a hozzájárulást más módon is megadhatja.


Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok rögzítése az erre rendszeresített – elektronikus vagy papír alapú – jelentkezési lapok leadása, valamint a jogviszony fennállása során történik.

Az Adatkezelők kötelesek a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig a szerződést és a kapcsolódó számlákat bizonylatokat megőrizni az Sztv. 169. § (2) bekezdés alapján.

Az Adatkezelők a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt személyes adatokat a Foglalkozásoktól számított 1 (egy) évig kezelik, amennyiben ezt megelőzően az Érintett a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg, illetve vonja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Amennyiben az Érintett 1 (egy) éven belül újabb Foglalkozáson nem vesz részt, az Adatkezelők az Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt személyes adatait törlik.

Az Adatkezelők törlik az Ön személyes adatait akkor is, ha Ön a jelentkezést követően a jelentkezést visszavonja, illetve az adatainak törlését kéri.

Amennyiben Ön személyes adatainak törlését, illetve azok korlátozását kéri, vagy az adatkezelést megtiltja, abban az esetben a szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. 

Ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők a személyes adatait reklám-hírlevelek küldése céljából kezeljék, az Érintett személyes adatait addig kezeli az Adatkezelő, amíg az Érintett a reklám-hírlevélről le nem iratkozik vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra.

Amennyiben Ön a cookie-k alkalmazásához hozzájárul, az adatkezelés időtartama

 • Facebook Pixel Code esetében 3 hónap
 • Google Analytics esetében 1 perc – 2 év
 • Google Ads esetében 12 hónap

Önnek bármikor lehetősége van a sütik törlésére is, amely a böngészési előzmények törlésekor végezhető el.


Adatfeldolgozók: 

Nikolic Jelena

 • Az Adatkezelő az alábbi személyt mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:
 • név: Nikolic Jelena
 • postacím: 9946 Magyarszombatfa, Gödörházi utca 65.
 • e-mail cím: nikolic.jelena@gmail.com
 • ellátott tevékenység: közreműködés szervezési és adminisztrációs feladatok teljesítésében.
 • Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.

 

MOTIBRO

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: felhasználok számára nyilvántartási felület biztosítása az igénybe vett szolgáltatásukhoz

 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.)

 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelők által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelők, valamint az adatfeldolgozók, valamint ezeknek azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelők bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra. Az Adatkezelők a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolják és csak az Adatkezelők azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. Az Adatkezelők megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a szerveren tárolt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat, adattovábbítás címzettjét);
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.


A helyesbítéshez való jog:

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.


Törléshez való jog:

Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban megjelölt céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt személyes adatok törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Amennyiben a személyes adatoknak törlését, illetve azok korlátozását kéri, vagy az adatkezelést megtiltja, abban az esetben a szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.


Korlátozáshoz való jog:

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozása elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.


Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.


Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét:

Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.


Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes:

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat, vagy panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 • az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603

 

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles az adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

Bírósági jogérvényesítés:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, mindenkor hatályos változatának folyamatos elérhetőségét az Adatkezelő a Honlapon biztosítja.

 1. április 10.